Hej alle !

 Ja, så er der nogle at fortæller om situation problemer

med Corona igen op står.

Først med at, da Ulleruphus var klar til at åbne igen

sidste på okt. Mdr. MEN men....

Så kom Corona igen og smittede os igen og ramt os

alle i næsten hele Danmark!!

Fredericia kommune var ramt og hertil nu 23 der ramt.

Så betyder at Fredericia kommune har sagt at flere

steder skal lukket,

Fx Ulleruphus lukket fra i dag og frem til 1. marts

mdr. 2021!!

Så vil sige at vi bestyrelsen aflyste vores

programmer: torsdag den 5. nov. Torsdag den 19.

nov. og fredag den 4. dec. som holde julefrokost er

også aflyst.

Fordi der er lidt problemer med alt ting at vi passer

på med mundbindet, vaske hænder, håndsprit og

undgå at rør ved øje, næse og mund, som vi bruger

tegnsprog osv.

Det er ikke sjov for os at fejer fest.

 Og mange af os ældre som har risikogruppen som

bor i Fredericia og for andre kommuner….

 Derfor vi bestyrelsen bliver enige om at ikke bliver

gennemføres.

 Men så ved 2021:

 Der er også aflyst torsdag den 21. januar 2021,

torsdag den 4. februar 2021 og

torsdag den 18. februar.

Vi håber meget på at kunne være klar til at åbne igen

Ulleruphus i marts mdr.!?  og ”Hvis ja”

 Torsdag den 4. marts 2021: Vi holder med

medlemsmøde før generalforsamling.

Torsdag den 18. marts 2021: Frecia Døves

Seniorklubben holder til generalforsamling som

bliver dobbelt generalforsamling for 2019 og 2020.

 Det som skal ene godkendt for 2019 og bagefter skal

godkendt for 2020,

men vi arbejder videre og hvordan vil gøre på den

måde osv...

 Vi. Bestyrelsen beklagelig meget at der alle

programmer aflyst næsten 1 år.!

 Jeg giver besked, hvis der kommer nogle nyt eller

andre situationsproblemer.

 Vi håber ikke og vi vil gerne fri for Corona!!

 Pas på jer selv og hold afstand, håndsprit osv.…