Kære alle formænd/tovholdere,

 Jeg skriver til jer, fordi jeg er blevet kontaktet af

formanden for Ulleruphus,

Ole Rønne Christensen. Ole fortæller mig,

at der pt er 4 ledige ældreboliger på Ulleruphus –

ikke plejeboliger men ældreboliger.

Der er ingen ældre døve på venteliste til de 4 boliger,

og hvis ikke boligerne i nærmeste fremtid bliver lejet ud til

døve, som har fortrinsret til dem,

så inddrager Fredericia kommune boligerne til brug for

hørende ældre.

Hvis ikke boligerne bliver lejet ud til døve ældre,

bliver det i sagens natur også svært at

opretholde et tilfredsstillende tegnsprogsniveau.

 Jeg skriver til jer for at gøre opmærksom på de 4 boliger

og håber,

at I vil være med til at reklamere for de fire boliger i

jeres netværk,

sådan at boligerne også fremadrettet forbliver”på døve hænder”.