Hej alle

Pyt.. Ja i torsdags var vi til generalforsamling,

Vi var 51 medlemmerne og 4 gæster.

Det er dejligt at se alle kan kommer og sammen med os
under generalforsamling.

Under vej valg vi en dirigent Daniel V. Han styrer godt gennem.

Men først at fortæller at der er dødfald og vi har mistede
i alt 15 medlemmerne

fra 2019 og 2020   Ære være minde.

Så ved årsberetninger i 2019 og 2020 er godkenkt

og andet var årsregnskab i 2019 og 2020 er godkenkt

Dejigt og næste var med indkomme forslag,

der var nogle ønsker flytte til FTSF.

Så vi skal afsteming om det valg.

A: til FTSF.

B: Uleruphus

C: en uge hos Ulleruphus og andet uge til FTSF.

Alle fået stemmerseddel og skrive valg, Dirigent og 2 stemmetæller samle

alle seddel og ordre

Først var: 2 Blank

C: 8 stemmer

A: 8 stemmer

B: 33 stemmer.

Dejligt at vi valg at bliver på Ulleruphus, Fed..Tak.

Bestyrelsen på valg og alle forsat og der 2 kunne stoppet
men så ønsker forsat til marts 2022.

Så kan vi kommer i gang igen og arbejde videre resten af års 2021 og efter nytår 2022

Så var det nytheder